Tagged: Polski

0

Sethowo PGR Map

Cechy mapy: Krowy -Zró?nicowany teren (pola du?e i ?rednie) -QQ w rz?dkach -Obornik v2 -B?oto -Skup upraw + cukrownia -Dodatkowe uprawy: ziemniaki, buraki, owies, ?yto -BGA -Mod (alternative tipping) -Mod mleka, wody, chwastów i...